цюкепеъ хйнм хккчярпхпнбюммши якнбюпхй он хйнмнохях ахакхнревйю он хйнмнохях петепюрш он хйнмнохях хйнмнохяэ б яерх
бшье Modlitwa przed przyst╧pieniem do pracy

O Panie wszystkiego, co istnieje, Ty o°wieciЁe° Apostola i Ewangeli╜stЙ ёukasza Duchem ▄wiЙtym, pozwalaj╧c mu namalowaФ Sw╧ Przenaj╜°wiЙtsz╧ MatkЙ, trzymaj╧c╧ CiЙ w ramionach i mСwi╧c╧: └ёaska Tego, ktСry siЙ ze mnie narodziЁ, spЁynЙЁa na caЁy °wiat". O°wieФ i prowad÷ m╧ duszЙ, me serce i mego ducha. Kieruj dЁoЯmi Swego niegodnego sЁugi, abym mСgЁ godnie i w sposСb doskonaЁy stworzyФ TwСj wizeru╜nek, a tak©e Twej Matki i wszystkich °wiЙtych, na chwaЁЙ, rado°Ф i ozdobЙ Twego ▄wiЙtego Ko°cioЁa. Odpu°Ф mi moje grzechy, a tak©e grzechy tych, ktСrzy oddawaФ bЙd╧ cze°Ф tej ikonie i ktСrzy gor╧c╧ modlitw╧ przed ni╧ wielbi╧ osoby na niej przedstawione. ChroЯ ich od zЁa wszel╜kiego i wesprzyj dobr╧ rad╧. O to proszЙ dziЙki wstawiennictwu Twej Matki Przenaj°wiЙtszej, ApostoЁa ёukasza i wszystkich °wiЙtych. Amen.

NiebiaЯski Mistrzu, ©arliwy architekcie wszelkiego stworzenia, zapal °wiatЁo dla wzroku Twego sЁugi, strze© jego serce i prowad÷ jego rЙkЙ, by mСgЁ godnie i w sposСb doskonaЁy stworzyФ TwСj wizerunek, na chwaЁЙ i piЙkno Twego ▄wiЙtego Ko°cioЁa. W imiЙ Ojca i Syna, i Ducha ▄wiЙtego, teraz i zawsze, i na wieki wiekСw. Amen. хГ АХАКХНРЕЙХ мЕЯСЯБЕРЮ


[in english][ОН-ПСЯЯЙХ][ОН-ЯЕПАЯЙХ]
МДЕЙЯ:
Hosted by uCoz