Цвет в Web-дизайне

Приложение №2

Названия цветов


Некоторые цвета, имеющие собственные названия сведены в эту таблицу:
RGB HEX ЦВЕТ ИМЯ
240 248 255 #F0F8FF   aliceblue
250 235 215 #FAEBD7   antiquewhite
  0 255 255 #00FFFF   aqua
127 255 212 #7FFFD4   aquamarine
240 255 255 #F0FFFF   azure
245 245 220 #F5F5DC   beige
255 228 196 #FFE4C4   bisque
  0   0   0 #000000   black
255 235 205 #FFEBCD   blanchedalmond
  0   0 255 #0000FF   blue
138  43 226 #8A2BE2   blueviolet
165  42  42 #A52A2A   brown
222 184 135 #DEB887   burlywood
 95 158 160 #5F9EA0   cadetblue
127 255   0 #7FFF00   chartreuse
210 105  30 #D2691E   chocolate
255 127  80 #FF7F50   coral
100 149 237 #6495ED   cornflowerblue
255 248 220 #FFF8DC   cornsilk
220  20  60 #DC143C   crimson
  0 255 255 #00FFFF   cyan
  0   0 139 #00008B   darkblue
  0 139 139 #008B8B   darkcyan
184 134  11 #B8860B   darkgoldenrod
169 169 169 #A9A9A9   darkgray
  0 100   0 #006400   darkgreen
189 183 107 #BDB76B   darkkhaki
139   0 139 #8B008B   darkmagenta
 85 107  47 #556B2F   darkolivegreen
255 140   0 #FF8C00   darkorange
153  50 204 #9932CC   darkorchid
139   0   0 #8B0000   darkred
233 150 122 #E9967A   darksalmon
143 188 143 #8FBC8F   darkseagreen
 72  61 139 #483D8B   darkslateblue
 47  79  79 #2F4F4F   darkslategray
  0 206 209 #00CED1   darkturquoise
148   0 211 #9400D3   darkviolet
255  20 147 #FF1493   deeppink
  0 191 255 #00BFFF   deepskyblue
105 105 105 #696969   dimgray
 30 144 255 #1E90FF   dodgerblue
178  34  34 #B22222   firebrick
255 250 240 #FFFAF0   floralwhite
 34 139  34 #228B22   forestgreen
255   0 255 #FF00FF   fuchsia
220 220 220 #DCDCDC   gainsboro
248 248 255 #F8F8FF   ghostwhite
255 215   0 #FFD700   gold
218 165  32 #DAA520   goldenrod
128 128 128 #808080   gray
  0 128   0 #008000   green
173 255  47 #ADFF2F   greenyellow
240 255 240 #F0FFF0   honeydew
255 105 180 #FF69B4   hotpink
205  92  92 #CD5C5C   indianred
 75   0 130 #4B0082   indigo
255 255 240 #FFFFF0   ivory
240 230 140 #F0E68C   khaki
230 230 250 #E6E6FA   lavender
255 240 245 #FFF0F5   lavenderblush
124 252   0 #7CFC00   lawngreen
255 250 205 #FFFACD   lemonchiffon
173 216 230 #ADD8E6   lightblue
240 128 128 #F08080   lightcoral
224 255 255 #E0FFFF   lightcyan
250 250 210 #FAFAD2   lightgoldenrodyellow
144 238 144 #90EE90   lightgreen
211 211 211 #D3D3D3   lightgrey
255 182 193 #FFB6C1   lightpink
255 160 122 #FFA07A   lightsalmon
 32 178 170 #20B2AA   lightseagreen
135 206 250 #87CEFA   lightskyblue
119 136 153 #778899   lightslategray
176 196 222 #B0C4DE   lightsteelblue
255 255 224 #FFFFE0   lightyellow
  0 255   0 #00FF00   lime
 50 205  50 #32CD32   limegreen
250 240 230 #FAF0E6   linen
255   0 255 #FF00FF   magenta
128   0   0 #800000   maroon
102 205 170 #66CDAA   mediumaquamarine
  0   0 205 #0000CD   mediumblue
186  85 211 #BA55D3   mediumorchid
147 112 219 #9370DB   mediumpurple
 60 179 113 #3CB371   mediumseagreen
123 104 238 #7B68EE   mediumslateblue
  0 250 154 #00FA9A   mediumspringgreen
 72 209 204 #48D1CC   mediumturquoise
199  21 133 #C71585   mediumvioletred
 25  25 112 #191970   midnightblue
245 255 250 #F5FFFA   mintcream
255 228 225 #FFE4E1   mistyrose
255 228 181 #FFE4B5   moccasin
255 222 173 #FFDEAD   navajowhite
  0   0 128 #000080   navy
253 245 230 #FDF5E6   oldlace
128 128   0 #808000   olive
107 142  35 #6B8E23   olivedrab
255 165   0 #FFA500   orange
255  69   0 #FF4500   orangered
218 112 214 #DA70D6   orchid
238 232 170 #EEE8AA   palegoldenrod
152 251 152 #98FB98   palegreen
175 238 238 #AFEEEE   paleturquoise
219 112 147 #DB7093   palevioletred
255 239 213 #FFEFD5   papayawhip
255 218 185 #FFDAB9   peachpuff
205 133  63 #CD853F   peru
255 192 203 #FFC0CB   pink
221 160 221 #DDA0DD   plum
176 224 230 #B0E0E6   powderblue
128   0 128 #800080   purple
255   0   0 #FF0000   red
188 143 143 #BC8F8F   rosybrown
 65 105 225 #4169E1   royalblue
139  69  19 #8B4513   saddlebrown
250 128 114 #FA8072   salmon
244 164  96 #F4A460   sandybrown
 46 139  87 #2E8B57   seagreen
255 245 238 #FFF5EE   seashell
160  82  45 #A0522D   sienna
192 192 192 #C0C0C0   silver
135 206 235 #87CEEB   skyblue
106  90 205 #6A5ACD   slateblue
112 128 144 #708090   slategray
255 250 250 #FFFAFA   snow
  0 255 127 #00FF7F   springgreen
 70 130 180 #4682B4   steelblue
210 180 140 #D2B48C   tan
  0 128 128 #008080   teal
216 191 216 #D8BFD8   thistle
255  99  71 #FF6347   tomato
 64 224 208 #40E0D0   turquoise
238 130 238 #EE82EE   violet
245 222 179 #F5DEB3   wheat
255 255 255 #FFFFFF   white
245 245 245 #F5F5F5   whitesmoke
255 255   0 #FFFF00   yellow
154 205  50 #9ACD32   yellowgreen

информация позаимствована у Арт. Лебедева
CopyRight © 2000-2001 by HECYCBET
Hosted by uCoz